Effectieve behandeling bij Long Covid patiënten

Long Covid heeft een divers klachtenbeeld waarnaar nog veel onderzoek wordt gedaan

OSTEOPATHIE

Mark Douw, MSc. Ost

6/12/20231 min read

Voor het behalen van mijn Master of Science titel heb ik grondig onderzoek gedaan naar een effectieve behandeling bij patiënten met Long Covid. Hieronder vindt u de samenvatting van het onderzoek.

Abstract NL Een experimenteel cross-over onderzoek

Achtergrond: Long Covid is een nieuw en relatief onbegrepen ziektebeeld. Uit onderzoek onder de Nederlandse bevolking blijkt dat 1 op de 8 Nederlanders (12,7%) 3-5 maanden na de Covid-infectie nog klachten ervaart. Er is nog maar weinig bekend wat betreft het effectief behandelen van Long Covid. Er zijn diverse wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar die het positieve effect beschrijven van een lokale behandeling van het diafragma in een gezonde populatie of bij patiënten met COPD.

Doel: Het doel van deze studie is het inzichtelijk maken of manuele diafragma mobilisatie significant effect heeft op de kwaliteit van leven en uithoudingsvermogen bij Long Covid patiënten.

Materiaal en Methode: Een cross-over onderzoek is toegepast onder 16 proefpersonen met Long Covid, waarvan 8 personen eerst 4 weken lang 1 maal per week een placebo behandeling kregen gevolgd door 4 weken lang 1 maal per week de manuele diafragma mobilisatie. De andere groep van 8 personen kregen eerst de manuele diafragma mobilisatie gevolgd door de placebo. Op 3 momenten zijn er metingen uitgevoerd, doormiddel van de Astrand fietstest voor het in kaart brengen van geschatte VO2max. Om de kwaliteit van leven inzichtelijk te maken is er bij alle deelnemers de SF-36 vragenlijst afgenomen.

Resultaat: De data is getoetst middels de Wilcoxon signed rank toets. Gemiddeld scoorden patiënten 83,0 punten op SF-36 voorafgaand aan de interventie. Na interventie was het gemiddelde 89,125 punten. Dit verschil is significant (p=0,035). Het gemiddelde voorafgaand aan de interventie op VO2-max was 29,75. Na de interventie was dit 33,125. Dit verschil is significant (p=0,012).

Conclusie: Dit onderzoek laat zien dat manuele diafragma mobilisatie een significant effect heeft op het verbeteren van de kwaliteit van leven en uithoudingsvermogen bij volwassen patiënten met Long Covid. Bovenstaande indiceert dat manuele diafragma mobilisatie mogelijk van meerwaarde kan zijn in een rehabilitatieprogramma bij Long Covid patiënten. Aanvullend onderzoek is nodig bij een grotere populatie, met een verlengde duur en controleperiode om naast de acute ook de lange termijn effecten te kunnen beschrijven.